Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

12/03/2021

Encàrrec de gestió servei per a l'elaboració d'un visor de les capes generades en l'estudi sobre adaptació al canvi climàtic de la costa

MEPRO 2071/2018

Entitat que fa l'encàrrec:  Consejería de Territorio, Energía y Movilidad

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Conselleria de Mobilitat i Habitatge

Entitat que rep l'encàrrec: SITIBSA

Núm. Expedient: MEPRO 2071/2018

Objecte: Servei per a l’elaboració d’un visor de les capes generades en l’estudi sobre adaptació al canvi climàtic de la costa: base de dades, riscos i vulnerabilitat de les diferents unitats del litoral

Pressupost: 15.336,00 €

Obligacions econòmiques: Resolució de 10 de gener de 2015  (BOIB Núm. 33, de 7 de març de 2015)

Durada: Des del 10/05/2018  fins al 31/08/2020. Possibilitat de pròrroga

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 10/05/2018

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import o % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document