Torna

Encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

25/07/2019

Encàrrec de gestió per al servei de modificacions del Mapa del control de Xylella fastidiosa

MEPRO 2760/2018

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Entitat que rep l'encàrrec: SITIBSA

Núm. Expedient: MEPRO 2760/2018

Objecte: modificacions del Mapa del control de Xylella fastidiosa

Pressupost: 2.982,00 €

Obligacions econòmiques: Resolució de 10 de gener de 2015 (BOIB núm. 33 de 7 de març de 2015) per la qual s’aproven les tarifes de l’entitat pública empresarial Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA) per als encàrrecs de gestió o d’execució de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta d’organismes de dret públic o de dret privat integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma.

Durada: des de la comunicació de l’encàrrec fins al 30/11/18.

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 21/5/18

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document