Torna

Encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

25/07/2019

Encàrrec de gestió per al servei de control i seguiment de la gestió dels residus dipositats a la llera dels torrents afectats el 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de l’illa de Mallorca

EMG2

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Entitat que rep l'encàrrec: TECNOLOGÍA Y SERVICIOS AGRARIOS, SA (TRAGSATEC)

Núm. Expedient: EMG2

Objecte: control i seguiment de la gestió dels residus dipositats a la llera dels torrents afectats el 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de l’illa de Mallorca

Pressupost: 31.075,07€

Obligacions econòmiques: Resolució de 12 d'abril de 2018, de la Subsecretaria, per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA, pel la qual s'actualitzen els preus simples de les Tarifes 2015 i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a impostos i pel la qual s'adapta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Durada: 3 mesos (aproximada)

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 31/10/2018

Contractació de tercers (Subcontractació): NO

Previsió: NO

Import o % màxim previst:

 

Observacions: 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document