Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

23/07/2019

Encàrrec de gestió per al projecte de manteniment de les infraestructures de regadiu amb aigües depurades de les Illes Balears per als anys 2019 – 2020

MEPRO 8470/2018

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Entitat que rep l'encàrrec: TRAGSA

Núm. Expedient: MEPRO 8470/2018

Objecte: Projecte de manteniment de les infraestructures de regadiu amb aigües depurades de les Illes Balears per als anys 2019 – 2020

Pressupost: 1.250.000,00€ (exempt d’IVA)

Obligacions econòmiques: Resolució de 13 de juny de 2017 (BOE núm. 143 de 16 de juny de 2017) de la Subsecretaria, per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA per el qual s'actualitzen els preus simples de les Tarifes 2015 i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a imposts.

Durada: Desde signatura acta de comprovació de replanteig fins al 30/11/2020

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 07/12/2018

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document