Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

23/07/2019

Encàrrec de gestió per al desenvolupament del sistema de gestió de les llicències de pesca marítima recreativa

MEPRO 900/2019

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Entitat que rep l'encàrrec: TRAGSATEC

Núm. Expedient: MEPRO 900/2019

Objecte: desenvolupament del sistema de gestió de les llicències de pesca marítima recreativa

Pressupost: 48.768,46€

Obligacions econòmiques: Resolució de 12 d’abril de la Subsecretaria (BOE núm. 92 de 16 d’abril de 2018) , per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA (i les seves filials) pel qual s'actualitzen els preus simples de les Tarifes 2015 i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a imposts i pel qual s’adapta a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Durada: Des del 8/04/2019 fins al 07/10/2019

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 04/04/2019

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import o % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document