Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

23/07/2019

Encàrrec de gestió per a l'elaboració de visors web de mapes de la qualitat de l'aire i de vulnerabilitat

MEPRO 2018/ 6456

Entitat que fa l'encàrrec:  Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.

Entitat a la qual es reassigna l'expedient amb la legislatura 2019-23: Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

Expedient reassignat a la C. de Transició Energ. Sectors Productius i Memòria Democràtica per Decret 8/2021 de 13 de febrer

Entitat que rep l'encàrrec: SITIBSA

Núm. Expedient: MEPRO 2018 /6456

Objecte:  servei per a l’elaboració de visors web de mapes de la qualitat de l’aire i de vulnerabilitat. 

Pressupost: 10.224,00 €

Obligacions econòmiques: Resolució de 10 de gener de 2015 (BOIB núm. 33, de 7 de març de 2015).

Durada: des de l'1 de gener de 2019 a l'1 de desembre de 2019. Possibilitat de pròrroga. 

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 19 de desembre de 2018.

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

 

Per a més informació podeu descarregar el següent document