Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

25/07/2019

Encàrrec de gestió per a la posta en servei de les infraestructures del regadiu amb aigües depurades de l’EDAR de Formentera. Fase II

MEPRO 264/2018

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Entitat que rep l'encàrrec: TRAGSA

Núm. Expedient: MEPRO 264/2018

Objecte: posta en servei de les infraestructures del regadiu amb aigües depurades de l’EDAR de Formentera. fase II

Pressupost: 181.599,38 €

Obligacions econòmiques: Resolució de 13 de juny de 2017 (BOE núm. 143 de 16 de juny de 2017), de la Subsecretaria, per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA per el qual s'actualitzen els preus simples de les Tarifes 2015 i es revisen els coeficients per a l'actualització dels preus simples en actuacions no subjectes a imposts.

Durada: 12/3/18-31/5/18

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 8/3/18

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document