Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

25/07/2019

ENCÀRREC de gestió pel suport informàtic i assistència tècnica de gestió d'aplicatius per a l'any 2018

MEPRO 2017 / 5553

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia

Núm. Expedient: MEPRO 2017 / 5553

Objecte: suport informàtic i assistència tècnica de gestió d’aplicatius per a  la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació  durant l’any 2018.

Pressupost: 54.178,02 €, IVA exempt

Obligacions econòmiques: Resolució de la secretària general de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, per delegació de la consellera, de 17 de novembre de 2017 , per la qual s'aprova l'expedient, la despesa i el plec , i   Resolució del conseller d'Economia i Competitivitat de 29 de gener de 2015, per la qual s'aprova la modificació de les tarifes aplicables als encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors (BOIB núm. 41, de 24 de març de 2015).

 Enginyer Informàtic/Titulat Superior         Hores 1.521          Preu/hora  35,62 €           TOTAL 54.178,02 €

Durada: des de l'1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 17 de novembre de 2017


Contractació de tercers (Subcontractació): 

Previsió: NO

Import ó % màxim previst:


Observacions:


 

Per a més informació podeu descarregar el següent document