Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

25/07/2019

ENCÀRREC de gestió pel servei d’informació de la Renda Social Garantida i de Cita Prèvia Telefònica per a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

MEPRO 2017/6626

Entitat que fa l'encàrrec:    Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia

Núm. Expedient: MEPRO 2017 / 6626

Objecte: Informació Telefònica de la prestació de la Renda Social Garantida i de Cita Prèvia Telefònica  per a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació 

Pressupost: 101.918,45€, IVA inclòs

Obligacions econòmiques:

El cost del servei telefònic (CALL CENTER) s'ha calculat  segons les tarifes per l'any 2018 aprovades pel Patronat de la Fundació BIT  en la reunió de 23 d'octubre de 2017 (BOIB núm.141, de 18 de novembre de 2017)

El cost  de la gestió de missatges telefòniques (SMS )del servei de cita prèvia Telefònica  s'ha calculat d'acord amb  les tarifes aprovades per Resolució del conseller d'Economia i Competitivitat de 29 de gener de 2015, per la qual s'aprova la nova configuració de preus de les tarifes aplicables als encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors (BOIB núm. 41 , de 24 de març de 2015).

La Resolució de la secretària general de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, per delegació de la consellera, de 5 de desembre de 2017 ,per la qual s'aprova l'expedient, la despesa i el plec.

 

    Serveis de Call Center

Hores

Tarifa unitari

Import

Cap d'àrea 

72,00

50,59€

3.642,48€

Supervisor

240,00

26,47 €

6.352,80€

Teleoperador/a

3.860,00

20,83 €

80.403,80€

IVR

36,00

227,72 €

8.197,92€

Total

 

 

98.597,00€

 

Serveis Missatges 

 Unitats

Tarifa

Import

SMS,s

45.000,00

0,061

2.745,00€

 

 

IVA 21% 

    576,45 €

Total

 

 

3.321,45 €

 

Durada: des de l'1 de gener de 2018 fins al 31 de desembre de 2018.

Data d'aprovació/signatura de l'acord:  5 de  desembre de 2017


Contractació de tercers (Subcontractació): 

Previsió: NO

Import ó % màxim previst:


Observacions:


 

Per a més informació podeu descarregar el següent document