Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

26/07/2019

Encàrrec de gestió del servei de manteniment del projecte SICIE 2018 a l’àrea d’Energia de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic

MEPRO 2018 8508

Entitat que fa l'encàrrec:  Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Entitat que continua la tramitació després de la reorganització de la nova legislatura: Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT)

Núm. Expedient: MEPRO 2018 8508

Objecte:  servei del manteniment de l’aplicació informàtica del SICIE Energia, subvencions i registre, amb la finalitat de cobrir les necessitats de caràcter correctiu, perfectiu, adaptatiu i evolutiu de l’aplicació SICIE a l’àrea d’Energia

Pressupost: 25.186,75 €.

Obligacions econòmiques: Resolució de 29 de gener de 2015 (BOIB núm.41, de 24 de març de 2015).

Durada: des de l'1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2018. Possibilitat de pròrroga


Data d'aprovació/signatura de l'acord: 4 de desembre de 2017


Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions:  Encàrrec de gestió prorrogat  PRO11 2018 7208

Per a més informació podeu descarregar el següent document