Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

25/07/2019

Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per dur a terme el suport als usuaris, manteniment i adaptació del sistema informàtic de Recursos Humans, en els mòduls de càlcul de nòmina, seguretat social, formació, provisió, oposicions, borsins i indemnitzacions per a l’any 2018

MEPRO 2017/6163

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’innovació i Tecnologia

Núm. Expedient:  MEPRO 2017/6163

Objecte: dur a terme el suport als usuaris, manteniment i adaptació del sistema informàtic de Recursos Humans

Pressupost: 129.939,03 €

Obligacions econòmiques: Resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 29 de gener de 2015 per la qual s’aprova la modificació de les tarifes aplicables als encàrrecs de gestió que facin a la Fundació  Balear d’Innovació i tecnologia l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors (BOIB núm. 41 de 24 de març de 2015)

Durada: Des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2018

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 29 de novembre de 2017


Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import ó % màxim previst:


Observacions:


 

Per a més informació podeu descarregar el següent document