Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

10/12/2019

Encàrrec de gestió a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) per al manteniment de l’aplicació AVACAT durant l’any 2019.

MEPRO 2019/11416

Entitat que fa l'encàrrec: Direcció General de Política Lingüística

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT).

Núm. Expedient: MEPRO 2019/11416

Objecte:  Encàrrec de gestió a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) per al manteniment de l’aplicació AVACAT durant l’any 2019.

Pressupost: 3.444,46 €

Obligacions econòmiques: Resolució de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme de 24 d’agost de 2018 per la qual s'aproven les noves tarifes per a l'execució dels encàrrecs de gestió que facin a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors (BOIB Núm 114 15 setembre 2018)

Durada:  Fins al 31 de desembre de 2019

Data d'aprovació/signatura de l'acord:  26 de novembre de 2019

 


Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import ó % màxim previst:


Observacions:


 

Per a més informació podeu descarregar el següent document