Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

19/01/2023

Encàrrec de gestió per a la millora i actualització de l’estat del coneixement de les espècies vegetals endèmiques i amenaçades del PN de la península de Llevant

MEPRO 17851/2022

Entitat que fa l'encàrrec:  Conselleria de Medi Ambient i Territori

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP (FUEIB)

Núm. Expedient: MEPRO 17851/2022

Objecte: millora i actualització de l’estat del coneixement de les espècies vegetals endèmiques i amenaçades del PN de la península de Llevant

Pressupost: 44.943,50€ (exempt d’IVA)

Obligacions econòmiques:  Resolució d’11 de febrer de 2022 del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s’aproven les noves tarifes de serveis per a l’execució dels encàrrecs a mitjans propis que l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors facin a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP (BOIB núm. 25 de 15 de febrer de 2022)

 

Aquest encàrrec està total o parcialment finançat amb Fons MRR:  NO

En cas afirmatiu indicau la quantia finançada:

Durada: fins el 30/11/2025

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 11/01/2023

 

 

Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

Import o % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document