Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

26/07/2019

Encàrrec de gestió del servei incorporació de l’ARXUB al MUIB i tasques de litoral

MEPRO 2018 4292

Entitat que fa l'encàrrec:  Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Entitat que rep l'encàrrec: SITIBSA

Núm. Expedient: MEPRO 2018 4292.

Objecte:  incorporació de la informació escanejada de l’ARXUB al MUIB. Extracció de la informació de l’ARXUB. Incorporació de la informació escanejada de la normativa escrita i dels plànols. Revisió i correcció de les NTP i del MUIB per adaptar-lo a la nova Llei d’urbanisme. Tasques relatives a la informació geogràfica competència del Servei de Litoral de la Direcció General d’Ordenació del Territori.

Pressupost: 16.534,00 €.

Obligacions econòmiques: Resolució de 10 de gener de 2015 (BOIB núm. 33, de 7 de març de 2015)

Durada: des del 23 d'agost de 2018 a 30 de novembre de 2018


Data d'aprovació/signatura de l'acord:


Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document