Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

26/07/2019

Desenvolupar un nou sistema informàtic integral per a la ordenació d’establiments turístics a les Illes Balears

MEPRO 2016/5374

Entitat que fa l'encàrrec: Direcció General de Turisme. Vicepresidència i Conselleria d Innovació, Recerca i Turisme

Entitat que rep l'encàrrec: Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (FBIT)

Núm. Expedient: MEPRO 2016/5374

Objecte: Execució de les tasques i actuacions per dur a terme el desenvolupament d’un nou sistema informàtic integral per a la ordenació d’establiments turístics a les Illes Balears.

Pressupost: 285.963,24 €

Obligacions econòmiques:  La retribució de les prestacions dutes a terme serà el cost de la prestació realment realitzada i es facturarà mitjançant les tarifes aprovades per resolució del conseller d’Economia i Competitivitat de 29 de gener de 2015 (BOIB núm. 41, de 24 de març de 2015).

Durada:Des de l’1 de novembre de 2016 o data de notificació de l’encomana si fos posterior, fins el 31 de desembre de 2018


Data d'aprovació/signatura de l'acord: 28 d’octubre de 2016


Contractació de tercers (Subcontractació):

Previsió: NO

 Import ó % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document