Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats

Tornar al llistat de notícies

12/03/2021

Encàrrec de gestió per a la creació de dos visors web per a la Direcció General d'Emergències i Interior

MEPRO 2854/2020

Entitat que fa l'encàrrec: Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització

Expedient reassignat a la C. de Presidència, Funció Pública i Igualtat per Decret 8/2021 de 13 de febrer

Entitat que rep l'encàrrec: SITIBSA(Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears)

Núm. Expedient: MEPRO 2854/2020

Objecte: Creació de dos visors

Pressupost: 4.260,00 €

Obligacions econòmiques: Resolució del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per la qual s’estableix la senyalització de les reserves i els vedats de recursos silvestres de les Illes Balears (BOIB Núm.033  de 07 de març de 2015)

Durada: Des de la seva formalització fins a dia 30/11/2020, ambdós inclosos

Data d'aprovació/signatura de l'acord: 22/05/2020

Previsió: NO

 Import o % màxim previst:

 

Observacions: 

Per a més informació podeu descarregar el següent document