Torna

Encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats


S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs de gestió a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària , sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix


 Nota informativa  els continguts d'aquest apartat s'aniran adaptant al nou organigrama del Govern de les Illes Balears durant els pròxims dies. Demanam disculpes per les molèsties que això pugui ocasionar.


Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

Servei de suport i assistència tècnica informàtica als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears l'any  2019.
Servei de missatges telefònics sms per als centres educatius de les Illes Balears durant l'exercici  2019
Encàrrec de gestió a la Fundació BIT per a dur a terme el servei d’enviament de missatgeria a dispositius mòbils telefònics SMS per als centres educatius de les Illes Balears durant l’exercici 2018

Veure tots >>