Torna

Encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats

 

S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs de gestió a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària , sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix


 Nota informativa  els continguts d'aquest apartat s'aniran adaptant al nou organigrama del Govern de les Illes Balears durant els pròxims dies. Demanam disculpes per les molèsties que això pugui ocasionar.


Conselleria de Salut

Elaboració d’una eina informàtica d’anàlisi espacial per determinar paràmetres de distribució potencial de farmàcies de guàrdia
Serveis de suport informàtic, assistència tècnica de gestió d’aplicatius, i suport per a la coordinació dels recursos de la Conselleria de Salut en l’àmbit de la innovació
Servei de manteniment i suport remot del sistema SIFARMA per al període 2017 i 2018

Veure tots >>