Torna

Encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats

 

S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs de gestió a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària , sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Encàrrec de gestió per a la gestió de les aplicacions informàtiques per a l’any 2019
Encàrrec de gestió per al servei de suport a la gestió marina de la vigilancia, manteniment i ús públic en el parc nacional de l’arxipèlag de Cabrera
Encàrrec de gestió per al seguiment de les comunitats marines d’espais naturals protegits de les Illes Balears

Veure tots >>