Torna

Encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats

 

S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs de gestió a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària , sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Encàrrec de gestió del servei de manteniment del projecte SICIE 2018 a l’àrea d’Energia de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic.
Encàrrec de gestió de la pròrroga del servei de manteniment del Projecte SICIE 2018 a l’Àrea d’Energia de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic
Encàrrec de gestió del servei per al desenvolupament i manteniment del programari de gestió del Projecte de mobilitat elèctrica a les Illes Balears (MELIB)

Veure tots >>