Torna

Encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats

S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs de gestió a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària , sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.


Conselleria de Presidència

Encàrrec per a la gestió del servei d'informació administrativa bàsica del Govern de les Illes Balears mitjançant el canal telefònic 012.
Encàrrec de gestió a la Fundació Balear d'Innovació Tecnològica la presentació del servei d'informació administrativa bàsica del Govern de les Illes Balears mitjançant el canal telefònic 012
Servei de cobertura gràfica de la Presidència de les Illes Balears i de suport a la ralització de les conferències i rodes de premsa a Consolat de Mar

Veure tots >>