Torna

Encàrrecs a mitjans propis personificats


S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària, sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.


Accediu al cercador

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Encàrrec de gestió per al reforç del control de les reserves marines de les Illes Pitiüses (part 2)
Encàrrec de gestió del projecte d’aportació d’aigua per a reg a Formentera
Encàrrec de gestió del servei d’assistència tècnica per a la modernització i consolidació del regadiu a la zona de Sant Jordi-Llucmajor-Campos
Encàrrec de gestió del projecte de millora i ampliació de les infraestructures de reg a les Illes  Balears
Encàrrec de gestió de modificació del servei per als censos visuals de peixos vulnerables de les reserves marines de les Illes Balears
Encàrrec de gestió de Seguiment de la pesca recreativa a les Illes Balears
Encàrrec de gestió de modificació del Servei de treballs de control i contenció de la plaga Xylella Fastidiosa a les Illes de Mallorca, Menorca, Eivissa-Formentera, en les anualitats 2022-2026
Encàrrec de gestió del servei d’elaboració del mapa de sòls de les Illes Balears
Encàrrec de gestió del servei de seguiment estacional de la sequera estacional a les Illes Balears
Encàrrec de gestió a mitjà propi del servei per al manteniment de les aplicacions del sistema global d’informació (2022-2024)
Encàrrec de gestió del servei per el pla estratègic per al manteniment del sector ramader i la viabilitat econòmica i sostenible de les explotacions ramaderes de les Illes Balears
Encàrrec de gestió del servei per al reforç del control de les reserves marines de les Illes Pitiüses
Encàrrec de gestió a mitjà propi del servei per als treballs de control i contenció de la plaga Xylella fastidiosa dins el programa de vigilància de plagues i el programa d’emergència per a la plaga Xylella fastidiosa a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per a les anualitats 2022 a 2026 i seguiment i control d’organismes de quarantena i altres plagues a les Illes Balears per a les anualitats 2022 a 2026
Encàrrec de gestió a mitjà propi del servei de desenvolupament del sistema de gestió de les llicències de pesca marítima recreativa. Segona part
Encàrrec de gestió del projecte de millora de la qualitat des les aigües de reg a les Illes Balears
 Encàrrec de gestió a mitjà propi del servei per a la modernització i consolidació del regadiu a partir de l’optimització de les aigües regenerades a les Illes Balears
Encàrrec de gestió per el qual s’amplia el termini d’execució i es modifiquen les anualitats de l’encàrrec a TRAGSATEC pel servei de desplegament del banc d’ADN d’espècies pesqueres de les Illes Balears
Encàrrec de gestió  a mitjà propi del servei d’ampliació, millora i manteniment del sistema de pesca i la immersió digital de l’ordenació pesquera, el busseig professional i la formació nàutica pesquera a les Illes Balears
Encàrrec de gestió a mitjà propi del projecte d’optimització sostenible dels recursos hídrics procedents d’aigües regenerades amb destí a la modernització i consolidació dels regadius socials a la CAIB. Actuació 1 Mallorca
Encàrrec de gestió a mitjà propi del projecte de millora i ampliació de les infraestructures i qualitat de les aigües de reg a les Illes Balears
Encàrrec de gestió a mitjà propi del servei de desenvolupament d’una eina de predicció de la presència de grumers a les zones de bany de les Illes Balears
Encàrrec de gestió a mitjà propi del projecte d'optimització sostenible dels recursos hídrics procedents d'aigües regenerades amb destí a la modernització i consolidació dels regadius socials a la CAIB. Actuació 1: Eivissa
Encàrrec de gestió a mitjà propi del servei de retirada de residus de la Bassa de Sant Jordi
 Encàrrec de gestió a mitjà propi del servei de censos visuals de peixos vulnerables de les reserves marines de les Illes Balears
 Modificació del termini d'execució i ajustament d'anualitats del MEPRO 11413/2019 d'aprofitament d'aigües regenerades de Porreres.
Modificació de l'import de les anualitats del MEPRO 11876/2019
Encàrrec de gestió a mitjà propi del projecte de manteniment de les infraestructures de regadiu amb aigües depurades de les Illes Balears per als anys 2021-2022
 Encàrrec de gestió a mitjà propi de la redacció de l'avantprojecte d'optimització dels recursos hídrics a partir de l'aprofitament de les aigües regenerades per a ús agrari
Encàrrec de gestió a mitjà propi per al servei de reforç del control de les reserves marines de Mallorca
 Encàrrec de gestió a mitjà propi per al servei de desplegament del Banc d'ADN d'espècies pesqueres de les Illes Balears
Encàrrec de gestió a mitjà propi per al servei de desplegament del sistema de gestió de les llicències de pesca marítima recreativa
Encàrrec de gestió a mitjà propi per a l'auditoria del sistema de control oficial d'acord amb el Reglament (CE) Nº. 625/2017 dels plans d'higiene i traçabilitat
Encàrrec de gestió a mitjà propi del servei de millora dels regadius de l'illa de Menorca
Encàrrec de gestió a mitjà propi del projecte de millora de la capacitat de dessalació de Formentera
Encàrrec de gestió a mitjà propi del servei de manteniment de les aplicacions del Sistema Global d'Informació
Encàrrec de gestió per als treballs de prevenció, contenció i control de xylella fastidiosa a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa per als anys 2018 i 2019
Encàrrec de gestió per a la segona fase del manteniment de les aplicacions del Sistema Global d'Informació
Encàrrec de gestió per al projecte d'aprofitament d'aigües regenerades de Porreres
Encàrrec de gestió per a l'estudi previ de preparació i posada en marxa de la bassa d'aigua de sa Rota a Eivissa
Encàrrec de gestió per al servei de tramesa de missatges SMS als ramaders de les Illes Balears
Encàrrec de gestió per al per al servei de seguiment i control de les reserves marines d'Eivissa i Formentera
Encàrrec de gestió per al desenvolupament del sistema de gestió de les llicències de pesca marítima recreativa
Encàrrec de gestió per a la recuperació de les infraestructures de regadiu d'Artà i Capdepera
Encàrrec de gestió per al projecte de manteniment de les infraestructures de regadiu amb aigües depurades de les Illes Balears per als anys 2019 – 2020
Encàrrec de gestió per al tractament i anàlisi de dades per correlacionar els espisodis d'arribades de grumers amb dades de fenòmens meteorològics i oceanogràfics
Encàrrec de gestió per al projecte d'aprofitament integral de les aigües regenerades d'Inca. Fase II
Encàrrec de gestió per a l' ampliació, manteniment i millora del sistema integral de la gestió pesquera, la traçabilitat i el busseig a l'entorn TRAGSA
Encàrrec de gestió per al servei de desenvolupament d'aplicacions informàtiques per a la gestió de plans d'higiene, traçabilitat, inspecció pesquera i denúncies de l'entorn TRAGSA
Encàrrec de gestió per als treballs de prevenció, contenció i control de xylella fastidiosa  a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa per als anys 2018 i 2019