Torna

Encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats

 

S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs de gestió a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària , sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.


Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

23/07/2019 Encàrrec de gestió per al desenvolupament del sistema de gestió de les llicències de pesca marítima recreativa
23/07/2019 Encàrrec de gestió per a la recuperació de les infraestructures de regadiu d’Artà i Capdepera
23/07/2019 Encàrrec de gestió per al projecte d’aprofitament integral de les aigües regenerades d’Inca. Fase II

Veure tots >>