Torna

ECOTUR

Document publicat en anglès que compara els requisits de la norma europea EN 16001 (sistema de gestió energètica) amb els de l'EMAS III

 

 portada

 

NOTA:

La norma europea UNE-EN 16001:2010 (Sistemas de gestión energética. Requisitos con orientación para su uso) s'ha anul·lat amb la nova norma UNE-EN ISO 50001:2011 (Sistemas de gestión de la energía. Requisitos con orientación para su uso).