Torna

OPOSICIONS 2019

..

..

..

..


(03-07-2019)_

- Aclariments de la valoració dels mèrits en el procediment d'ingrés (1 i 2) PDF

- Aclariments de la valoració dels mèrits en el procediment d'accés (3 i 4) PDF

(03-07-2019)__

- Obert el tràmit d'autobaremació pels aspirants que han superat la fase d'oposició  Full de barem

(26-06-2019)__

- Resolució de 21 de juny de 2019, per la qual es modifica la Resolució de 21 de maig de 2019, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres. PDF

(19-06-2019)__

- Resolució de 19 de juny de 2019, per la qual es modifica la Resolució de 17 de maig de 2019 per la qual es fan públiques les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos. PDF

(13-06-2019)__

- Obert el portal dels aspirants i el tauler d'anuncis de les proves selectives   PORTAL OPOSITOR

(13-06-2019)__

- Resolució de 10 de juny de 2019, per la qual es nomena als representats de les organitzacions sindicals que ho han sol·licitat com a personal col·laborador en la vigilància de bon funcionament del procés selectiu PDF

(13-06-2019)__

- Resolució de 7 de juny de 2019, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 21 de maig de 2019, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius PDF

(04-06-2019)__

- Instrucció relativa a la gestió de les absències i els permisos del personal docent que participa en el procediment selectiu PDF