Torna

OPOSICIONS 2019

..(16-09-2019)_ - Resolució de dia 5 de setembre de 2019 per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques. PDF

(31-07-2019)__

- DOCUMENTACIÓ LLISTA ÚNICA OPOSITORS Arxiu de text

- Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals Pàgina Web


(30-07-2019)__

Resolució de 30 de juliol de 2019 per la qual es fa pública la llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en pràctiques. PDF

  -  Llista definitiva d'adjudicacions (funcionaris en pràctiques) PDF

(29-07-2019)__ - Incidències a les places oferides al procés d'adjudicació de funcionaris en pràctiques. PDF
(29-07-2019)__ - Termini per reclamacions: S'obre un termini des de dia 29 de juliol a les 14:30h a.m. fins al 31 de juliol a les 14:30h a.m. (segons hora local oficial de les Illes Balears) perquè els interessats hi puquin presentar reclamació telemàtica.

>>>>> Accés al Tràmit
(29-07-2019)__

Resolució de dia 29 de juliol de 2019 per la qual es fa pública la llista provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en pràctiques. PDF

- Llista provisional d'adjudicacions (funcionaris en pràctiques) PDF

(26-07-2019)

Tràmit de selecció de places per funcionaris en pràctiques:    >>>>> Accés al tràmit


AVÍS: El termini perquè els funcionaris en pràctiques puguin triar places és del dia 26 de juliol a les 12:00h a.m. fins al 29 de juliol a les 12:00h a.m. (segons hora local oficial de les Illes Balears).

- Actualització de les places vacants per funcions amb informació de perfils del cos de mestres. PDF

- Actualització de les places vacants per funcions amb informació de perfils dels cossos de secundària. PDF

(03-07-2019)_

- Aclariments de la valoració dels mèrits en el procediment d'ingrés (1 i 2) PDF

- Aclariments de la valoració dels mèrits en el procediment d'accés (3 i 4) PDF

(03-07-2019)__

- Obert el tràmit d'autobaremació pels aspirants que han superat la fase d'oposició  Full de barem

(26-06-2019)__

- Resolució de 21 de juny de 2019, per la qual es modifica la Resolució de 21 de maig de 2019, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres. PDF

(19-06-2019)__

- Resolució de 19 de juny de 2019, per la qual es modifica la Resolució de 17 de maig de 2019 per la qual es fan públiques les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos. PDF

(13-06-2019)__

- Obert el portal dels aspirants i el tauler d'anuncis de les proves selectives   PORTAL OPOSITOR

(13-06-2019)__

- Resolució de 10 de juny de 2019, per la qual es nomena als representats de les organitzacions sindicals que ho han sol·licitat com a personal col·laborador en la vigilància de bon funcionament del procés selectiu PDF

(13-06-2019)__

- Resolució de 7 de juny de 2019, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 21 de maig de 2019, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius PDF

(04-06-2019)__

- Instrucció relativa a la gestió de les absències i els permisos del personal docent que participa en el procediment selectiu PDF