Torna

CONCURS-OPOSICIÓ 2023

Convocatòria

Resolució de 25 de febrer de 2019, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de mestres PDF


Resolució de 7 de març de 2019, per la qual es modifica la Resolució de 25 de febrer de 2019, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents PDF