Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

LOGO uvai.jpg

UNITAT VOLANT D'ATENCIÓ A LA INTEGRACIÓ (UVAI) I SERVEI D'AJUTS TÈCNICS (SAT)

PDF  INSTRUCCIONS UNITAT VOLANT D'ATENCIÓ A LA INTEGRACIÓ (UVAI)

PDF  INSTRUCCIONS DEL SERVEI D'AJUTS TÈCNICS (SAT)

ANNEXOS

SOL·LICITUD UVAI   Editor de TextWORD    Editor de Text odtOPEN                                           SOL·LICITUD SAT    Editor de TextWORD    Editor de Text odtOPEN           

CONEIX LES UVAIS

UVAI DSA

PDF FUNCIONS

PDF ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

PDF ESTRATÈGIES D’INTERACCIÓ COMUNICATIVA

Pàgina Web BLOG ASPAS

poster aspas.JPG POSTER 2.JPG
Pàgina Web UVAI SINDROME DE DOWN

PDF FUNCIONS DE LA UVAI   

PDF PAUTES METODOLÒGIQUES

PDF CONDUCTA 

PDF TIC

PDF SAAC  

PDF PAUTES GESTIÓ EMOCIONS