Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

UNITAT VOLANT D'ATENCIÓ A LA INCLUSIÓ

Instruccions de funcionament de les UVAI curs 2021-2022 
UVAI TEA
Sol·licitud intervenció/assessorament UVAI TEA (Manual GESTIB)
Sensibilització sobre TEA a centres
UVAT (Ajuts Tècnics)
Sol·licitud UVAT 
Comunicat sol·licitud UVAT
Recull de necessitats d'intervenció
UVAI DI associada a alteracions cromosòmiques o DI per malalties rares
Sol·licitud
UVAI Discapacitat Sensorial Auditiu (DSA)
Sol·licitud
IMPORTANT: el correu d'UVAT és uvat@dgpice.caib.es (tal i com figura a la sol·licitud del curs 2020-2021 i no a les instruccions)

CONEIX LES UVAI

UVAI DSA Funcions de la UVAI

Estratègies d'interacció comunicativa

Estrategies metodològiques infantil
Estrategies metodològiques

Blog ASPAS
Poster ASPAS
UVAI sindrome de Down Funcions de la UVAI

Conducta

SAAC
Pautes metodològiques

TIC

Pautes gestió emocions