Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

RECOMANACIONS PER A ALUMNES I FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT SOCIAL

Protocol d'actuació per a la detecció i notificació de situacions de risc social durant la suspensió de l'activitat educativa presencial
Fitxa de comprovació de dades d'alumnat de centres educatius de Palma
Sol·licitud de les funcions d'assistència als centres escolars per part dels policies tutors de les Illes Balears en el transcurs de l'estat d'alarma a causa del COVID-19
Recomanacions inclusives pels centres educatius davant la situació d'alerta sanitària per atendre l'alumnat que es troba en situació de vulnerabilitat.
Document elaborat pels Equips d'Orientació Educativa i Psicopedagògica que atenen centres de segon cicle d'educació infantil i primària.
Mesures inclusives durant la situació de l'alerta sanitàriaper incloure tot l'alumnat i en especial els/les alumnes en situació de vulnerabilitat social
Document elaborat pel grup TISOC de les Illes Balears, que atenen Instituts d'Educació Secundària Obligatòria