Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

SERVEIS D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

PDF INSTRUCCIONS SERVEIS D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA CURS 18-19   (darrera actualització 30 d'agost de 2018: s'ha modificat informe individual NESE per Document individual NESE)

ANNEXOS 
Fulla de Càlcul 1. GRAELLA INTERVENCIÓ ALUMNES
Editor de Text odt 2. INFORME D'INTERVENCIÓ
Editor de Text odt 3. INFORME REVISIÓ TIPOLOGIA NESE             
Editor de Text odt 4. ACTA ESCOLARITZACIÓ COMBINADA
Editor de Text odt 5. DEMANDA D'INTERVENCIÓ
Editor de Text odt 6. FULL D'ASSABENTAMENT FAMILIAR
Editor de Text odt 7. CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES
Editor de Text odt 8. INFORME PSICOPEDAGÒGIC
Editor de Text odt 9.  PLA INDIVIDUAL ALUMNAT AC       Editor de Text FORMAT WORD
Editor de Text odt 10. DOCUMENT INDIVIDUAL NESE
Fulla de Càlcul ods11. DICTAMEN D'ESCOLARITZACIÓ      Fulla de Càlcul Document en EXCEL
Fulla de Càlcul ods 12. FULL RESUM PER PROFESSIONAL I ZONA
Fulla de Càlcul ods 13. FULL D'INCIDÈNCIES
Fulla de Càlcul ods 14. FULL RESUM ALUMNAT ATÈS CEIP - CC (si aquest document es fa servir com a document de google Drive compartit es pot desconfigurar,. recordau que conté dades confidencials)
Fulla de Càlcul ods 15. FULL RESUM SECTOR EOEP.
Fulla de Càlcul 16. FULL RESUM PER ZONA. CURS 18-19
Editor de Text odt 17. PROGRAMA D'ACTUACIÓ DEL SERVEI D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA

ALTRES DOCUMENTS RELACIONATS

PDF ORDRE DEL CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT DE 22 DE MAIG DE 2019 PER LA QUAL ES REGULA EL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA, SOCIAL I PROFESSIONAL DE LES ILLES BALEARS
PDF ORIENTACIONS PER EMPLENAR EL DOCUMENT NESE
PDF DICCIONARI DE NECESSITATS EDUCATIVES I SALUT
Editor de Text odt INFORME MODIFICACIÓ TIPOLOGIA  NESE (TGD/TEA) 
PDF ORIENTACIONS PER FACILITAR L’APLICACIÓ DE LES ADAPTACIONS CURRICULARS NO SIGNIFICATIVES I D’ACCÉS
Pàgina Web MATERIAL CURSOS SERVEIS D'ORIENTACIÓ ORGANITZATS PEL SAD