Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

CIRCUIT DE TDAH

PDF PROTOCOL DE DERIVACIÓ AL CIRCUIT DE TDAH
ANNEXOS
ESCALA ADHD

 Editor de Text  ADHD ESCOLA      Editor de Text odt ADHD ESCOLA

 Editor de Text ADHD MARE          Editor de Text odt ADHD MARE

 Editor de Text  ADHD PARE          Editor de Text odt ADHD PARE 

 PDF BAREMS PER EDAT I SEXE ADHD

QÜESTIONARI SDQ

 SDQ FAMÍLIA (3-4 ANYS)           PDF  CASTELLA     

 SDQ FAMÍLIA (4-16 ANYS)          PDF CASTELLA      PDF CATALÀ

 SDQ MESTRES (4-16 ANYS)        PDF CASTELLA      PDF CATALÀ

 SDQ ALUMNE/A (11-17 ANYS)   PDF CASTELLÀ      PDF CATALÀ

 Fulla de Càlcul EXCEL RESULTATS TDAH                PDF COM UTILITZAR L'EXCEL

 Editor de Text INFORME ESCOLAR CICUIT TDAH    Editor de Text odt INFORME ESCOLAR CICUIT TDAH

 PDF COM EMPLENAR L'INFORME ESCOLAR

 Editor de Text SOL·LICITUD DERIVACIÓ                 Editor de Text odt SOL·LICITUD DERIVACIÓ
Fulla de Càlcul ods CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES

PRESENTACIÓ JORNADES D'ACTUALITZACIÓ PER ALS SERVEIS D'ORIENTACIÓ (SETEMBRE 2017)

 Presentació CIRCUIT DEL TDAH A BALEARS EN POWER POINT

ENLLAÇOS D'INTERÈS

 Pàgina Web FUNDACIÓ CADAH
 Pàgina Web TDAH I TU
 Pàgina Web FUNDACIÓ ANDANA
 Pàgina Web TDAH:  GUIES DE TDAH

MATERIALS I GUIES

10 PAUTAS PARA AYUDAR A NIÑOS CON TDAH.pdf 10 PAUTAS PARA AYUDAR A NIÑOS CON TDAH
GUIA DE ACTUACION EN LA ESCUELA PARA ALUMNOS CON TDAH.pdf GUIA DE ACTUACIÓN EN LA ESCUELA PARA ALUMNOS CON TDAH
PDF EL TRASTORN PER DÈFICIT D’ATENCIÓ AMB O SENSE HIPERACTIVITAT (STILL)

VIDEOS

Arxiu Multimedia VÍDEO MOLT IL·LUSTRATIU PER ENTENDRE EL TDAH

 

LLIBRES SOBRE TDAH

ALUMNOS DISTRAÍDOS, INQUIETOS E IMPULSIVOS (TDA-H). ESTRATEGIAS PARA ATENDER SU TRATAMIENTO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRIMARIA
ESTUDIAR Y HACER LA TAREA. ALUMNOS DE LA ESO, INCLUSO CON TDAH.
TRASTORNOS POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDA-H)


 
EL TDAH NO ES UNA CONDICIÓN NEGATIVA. LA CAUSA DE TAN ELEVADO PORCENTAJE DE DIAGNÓSTICOS ERRÓNEOS