Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

mentor.JPG

PDF PROCÉS D'INSCRIPCIÓ III EDICIÓ MENTORiment
PDF PROGRAMA I OFERTA DE TALLERS DE MENTORiment

IDENTIFICACIÓ ALUMNAT D'ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS

PDF PROTOCOL D'IDENTIFICACIÓ ALUMNAT D'ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS
ANNEXOS
QÜESTIONARI PER A DOCENTS

 PDF DIAC_Docent de primària

 PDF DIAC_Docent de secundària

QÜESTIONARI PER A FAMÍLIES

 PDF DIAC_Famílies de primària (català)

 PDF DIAC_Famílies de secundària (català)

 PDF DIAC_Famílies de primària (castellà)

 PDF DIAC_Famílies de secundària (castellà)

INFORMACIÓ FAMÍLIES Els centres informaran a la família a través del mitjà que considerin més oportú sobre la decisió d'iniciar el protocol al centre escolar.

SOL·LICITUD FLEXIBILITZACIÓ

 PDF BOIB FLEXIBILITZACIÓ
 PDF CORRECCIÓ BOIB
 Editor de Text ANNEX 2. PROPOSTA DE FLEXIBILITACIÓ DEL PERIODE D'ESCOLARITZACIÓ
 Editor de Text ANNEX 3. INFORME DE L'EQUIP DOCENT
 Editor de Text ANNEX 4. CONFORMITAT DE LA FAMÍLIA

GUIES I MANUALS

 PDF LES ALTES CAPACITATS: DETECCIÓ I ACTUACIÓ EN L’ÀMBIT EDUCATIU
 PDF PRÀCTIQUES DOCENTS QUE AFAVOREIXEN L'ATENCIÓ DE L'ALUMNE AMB ACI
 PDF ORIENTACIONES EDUCATIVAS. ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
 PDF ALUMNOS DE ALTAS CAPACIDADES. RESPUESTA EDUCATIVA
 PDF PAUTES PER MARES I PARES D'INFANTS AMB ALTES CAPACITATS
 PDF METODOLOGIES D'APRENENTATGE
 PDF EL PERFECCIONISME EN LES ALTES CAPACITATS

ENLLAÇOS D'INTERÈS

ASSOCIACIÓ BALEAR DE SUPERDOTATS I ALTES CAPACITATS (ABSAC) 
ACTEF.PNG ASSOCIACIÓ D'ALTES CAPACITATS I TALENTS D'EIVISSA I FORMENTERA
pacis.png PROGRAMA D'ATENCIÓ A LES ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS. UIB