Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

PROGRAMA D’UNITATS D’ACOMPANYAMENT I ORIENTACIÓ PERSONAL I FAMILIAR DE L’ALUMNAT EDUCATIVAMENT VULNERABLE

El Programa d'Unitats d'Acompanyament i Orientació Personal i Familiar de l’Alumnat Educativament Vulnerable en el Serveis Educatius o Psicopedagògics situats en zones/sectors escolars i centres rurals agrupats està finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Editor de Text odtINSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT DEL PROGRAMA D'UNITATS D'ACOMPANYAMENT

PDF NORMATIVA

Editor de Text odt ANNEX 1. Designació del PTSC i coneixement finançament

Editor de Text odt ANNEX 2. Selecció centres

Editor de Text odt ANNEX 3. Designació del coordinador del programa

Editor de Text odt ANNEX 4. Selecció de l'alumnat

Editor de Text odt ANNEX 5. Full de declaració de coneixements
PDF ANNEX 6. Clàusula de protecció de dades           PDF CAT                PDF CAST
Editor de Text odt ANNEX 7. Pla d'actuació individual
Editor de Text odt ANNEX 8. Informe d'intervenció
Fulla de Càlcul ods ANNEX 9. Graella d'intervencions
Fulla de Càlcul ods ANNEX 10. Graella d'intervencions del sector (EOEP)
Editor de Text ANNEX 11. Memòria