Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

ANNEXOS LÍNIA 2

Annex

Nom

Termini presentació

Tramesa

Annex 9

Editor de Text odt Editor de Text

Projecte d'intervenció al centre

en el termini d'un mes desprésde la seva incorporació

proaplus@dgpice.caib.es

Annex 10

Editor de Text odt Editor de Text

Demanda d'intervenció al llarg del curs escolar S'ha de custodiar al centre educatiu

Annex 11

Editor de Text odt Editor de Text

Full d'assabentament al llarg del curs escolar S'ha de custodiar al centre educatiu

Annex 12

Editor de Text odt Editor de Text

Pla d'actuació individual al llarg del curs escolar  S'ha de custodiar al centre educatiu

Annex 13

Editor de Text odt Editor de Text

Informe d'intervenció al llarg del curs escolar S'ha de custodiar al centre educatiu

Annex 14

Fulla de Càlcul ods Fulla de Càlcul

Graella d'intervencions abans del 30 de juny proaplus@dgpice.caib.es

Annex 15

Editor de Text odt  Editor de Text

Memòria d'intervenció al centre abans del 15 de juliol proaplus@dgpice.caib.es