Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

PROGRAMA PER A LA PREVENCIÓ DE L'ABANDONAMENT ESCOLAR


El Programa per a la Prevenció de l'Abandonament Escolar dels Alumnes d'Educació Secundària de les Illes Balears del curs escolar 2020-2021 està finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE), en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació, Formació i Educació 2014-2020
Instruccions de funcionament del Programa d'abandonament escolar
Normativa Programa per a la prevenció de l'abandonament escolar 2020-2021
Projecte d'intervenció
Demanda d'intervenció
Pla d'actuació individual
Full d'assabentament
Clàusula de protecció de dades
Graella intervencions
Presentació claustre
Informe d'intervenció
Memòria