Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

LLENGUATGE I COMUNICACIÓ

Pautes per afavorir el desenvolupament de la comunicació i del llenguatge per a famílies
DIFICULTATS EN L'APRENENTATGE DE LA LECTURA, ESCRIPTURA I LES MATEMÀTIQUES (Febrer 2021)
Multilingüisme i dificultats de llenguatge (Daniel Adrover)
Article "Impact of the Use of Media Devices within the FamilyContext on the Language of Preteens" (Impacte de les pantalles digitals al llenguatge)
Dificultats en l'adquisició i l'ús de les matemàtiques (Begoña de la Iglesia)
Ensenyament de la lectura i escriptura 1 (Llorenç Andreu)
Ensenyament de la lectura i escriptura 2 (Llorenç Andreu)
Diccionaris nins Vocabulari LEXIM (Llorenç Andreu)
TRASTORN ESPECÍFIC DEL LLENGUATGE (Novembre 2018)
visión teórica de los trastornos del neurodesarrollo y tipología de los trastornos del lenguaje
Los trastornos del lenguaje asociados a una condición biomédica: TEA, discapacidad intelectual y sordera
Comobilidad del TEL con la dislexia y el TDAH
Trastornos del desarrollo del lenguaje (TDL/TEL)
DIFICULTATS DEL LLENGUATGE A L'ESCOLA (Abril 2018)
Presentació (Gerardo Aguado)
DIFICULTATS D'APRENENTATGE: EINES PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA I INCLUSIVA (Maig 2017)
Curs: dificultats d'aprenentatge: lectura fàcil
La dislexia, mucho más que dificultad en la lectura y la escritura: pasos necesarios para elaborar una adapatación (DISFAM)
Adaptacions o curriculums oberts?
Presentació ortografia sense esforç (Daniel Gabarró)
Presentació ortografia sense esforç amb PNL
El trastorn per dèficit d'atenció amb os ense hiperactivitat (STILL)
LA FISSURA LLAVIPALATINA