Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

LÍNIA 3. ADEQUACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE A LES NECESSITATS DEL CURS 2020-21 A TRAVÉS DEL PLA DE CONTINGÈNCIA
Aquest Programa de cooperació territorial per a l’Orientació, l’Avanç i l’Enriquiment Educatius en situació d’emergència educativa del curs 2020-2021 provocada per la pandèmia de la COVID-19:#PROA+ (2020-2021) està finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.

              

ANNEXOS LÍNIA 3

Annex

Nom Termini presentació Tramesa

Annex 16

Editor de Text odt Editor de Text

Actuacions i pressuposts (juntament amb la sol·licitud) del 8 al 23 d'octubre proaplus@dgpice.caib.es

Annex 17

Editor de Text odt Editor de Text

Memòria de les actuacions Abans del 15 de juliol proaplus@dgpice.caib.es