Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

ORIENTACION.jpg

DICCIONARI DE NECESSITATS EDUCATIVES

PDF DICCIONARI DE NECESSITATS EDUCATIVES I CORRESPONDÈNCIA AMB TRASTORNS DE SALUT.

JORNADES D'ORIENTACIÓ (SETEMBRE 2019)

RAÜL GENOVÈS. COMPETÈNCIES EMOCIONALS
PDF Arbre
PDF Conferència
PDF Educació emocional en la formació del professorat
PDF Emocions, neurociència i educació
JOSÉ FRANCISCO NAVARRO. LLEI INFÀNCIA 9/2019
PDF Presentació conferència Llei 9/2019
 WISC -V
PDF Presentació WISC V
TALLER DE CONDUCTA
PRESENTACIÓ CONDUCTA
BIBLIOGRAFIA

JORNADES D'EDUCACIÓ INCLUSIVA MENORCA (MARÇ 2019)

PDF XERRADA CREENCES EDUCACIÓ INCLUSIVA

JORNADES D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA EIVISSA (MARÇ 2019)

Pàgina Web PRESENTACIÓ APNEEF
Pàgina Web EDUCACIÓ INCLUSIA
Pàgina Web SAED
PDF CCEE QUATRE X QUATRE. EIVISSA

JORNADES D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA (SETEMBRE 2018)

EDUCACIÓ EMOCIONAL

PDF AFIRMACIONS ASSERTIVITAT
PDF L'ARBRE
PDF QÜESTIONARI PER PRENDRE CONSCIÈNCIA DE LES NOSTRES ACTITUDS EN LES RELACIONS SOCIALS
PDF ALUMNAT NESE: DOCUMENTACIÓ
PDF PRESENTACIÓ WISC V

JORNADES D'ACTUALITZACIÓ PER ALS SERVEIS D'ORIENTACIÓ (OCTUBRE 2017)

PDF CAP A UN NOU MODEL D'ORIENTACIÓ
PDF ABSENTISME ESCOLAR
PDF ALUMNAT NESE VALORACIÓ
PDF AULA HOSPITALÀRIA - PEDIATRIA
PDF AULA HOSPITALÀRIA - PSIQUIATRIA
PDF EQUIP ESPECÍFIC VISUAL
PDF FLEXIBILITZACIÓ ALUMNES AMB ALTES CAPACITATS
PDF LES UNITATS VOLANTS D'ATENCIÓ A LA INTEGRACIÓ
PDF MODALITATS D'ESCOLARITZACIO
PDF PROTOCOL D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB MALALTIES CRÒNIQUES

CURS FORMACIÓ INICIAL PER A NOUS MEMBRES D’EOEP (OCTUBRE 2016)

Presentació NORMATIVA (HERMINIA REINA)
Presentació FORMACIÓ INICIAL PER ALS MEMBRES DELS EOEP I ORIENTADORS DE CENTRE (MARIA PAZOS)
Presentació PROFESSORS TÈCNICS DE SERVEIS A LA COMUNITAT A UN EOEP (PILAR MORENTE)
Presentació L’AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA. MODALITATS D’ESCOLARITZACIÓ. PROTOCOLS (HERMINIA REINA)

VII CURS D'ACTUALITZACIÓ EN  PEDIATRIA DEL DESENVOLUPAMENT (OCTUBRE 2016)

PDF QUÈ PODEM FER DES DE L'ESCOLA PER ATENDRE L'ALUMNAT AMB NESE
PDF MODALITATS D'ESCOLARITZACIÓ. ELS CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL
EL FISIOTERAPEUTA EN CENTRES EDUCATIUS.pdf EL FISIOTERAPEUTA EN CENTRES EDUCATIUS
PDF UVAI I SAT

II JORNADES D’ORIENTACIO A ESO, FORMACIÓ PROFESSIONAL I BATXILLERAT (ABRIL 2017)

Presentació TRACTAMENT DE L'ABSENTISME ESCOLAR
Presentació ALUMNAT NESE: INFORMES INDIVIDUALS I ADAPTACIONS CURRICULARS
Presentació DICTAMEN I MODALITATS D'ESCOLARITZACIÓ
Presentació PUNT D'ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL
Presentació CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
Presentació PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ INICIAL
Presentació IBSMIA PROTOCOLS
Presentació ORDENACIÓ EDUCATIVA (FLEXIBILITZACIÓ AC)

JORNADES D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA A ESO, FORMACIÓ PROFESSIONAL I BATXILLERAT (FEBRER 2016)

Presentació FORMACIO PROFESSIONAL: OFERTA I ACCESSOS. FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA I PROGRAMES
Presentació EL SERVEI DE PROTECCIÓ INFANTIL
Presentació INFORMES NEE I MODALITATS D'ESCOLARTIZACIÓ
Presentació LES PAU D’ALUMNAT AMB NESE
Presentació MATERIAL ESPECÍFIC
Presentació ELS NOUS CURRÍCULUMS LOMCE. ESO I BATXILLERAT
Presentació PROGRAMES DE MILLORA DE L’APRENENTATGE
Presentació INFORMES NESE I ADAPTACIONS CURRICULARS