Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

ABSENTISME ESCOLAR

PDF INSTRUCCIONS ABSENTISME ESCOLAR
PDF 1. TASQUES I CIRCUIT D'ABSENTIMES ESCOLAR
PDF 2. CASOS D'ABSENTISME ESPECÍFIC
Editor de Text  Editor de Text odt  3, 4, 5. REGISTRE DE DADES SOBRE ABSENTISME ESCOLAR WORD
Editor de Text  Editor de Text odt  6. REGISTRE ACTUACIÓ D'ABSENTISME WORD
Editor de Text  Editor de Text odt  7. DERIVACIÓ POLICIA TUTOR/BARRI WORD
Editor de Text  Editor de Text odt  8. COMUNICACIÓ DE DESPLAÇAMENT FAMILIAR TEMPORAL WORD
Editor de Text  Editor de Text odt  9. NOTIFICACIÓ FAMÍLIA INICI PROTOCOL D'ABSENTISME WORD
PDF       10. INDICADORS DE GRAVETAT EN ABSENTISME
Editor de Text  Editor de Text odt  11. GRAELLA PER VALORAR INDICADORS WORD
PDF       12. INSTRUCCIONS COMISSIONS
PDF       13. DERIVACIONS A SERVEIS EXTERNS
PDF       14. CIRCUIT D'ABSENTISME

AJUNTAMENT DE PALMA

Editor de Text  Editor de Text odt  FULL DE DETECCIO I COMUNICACIO DE SITUACIONS DE RISC SOCIAL ALS CENTRES EDUCATIU

IMAS. MENORS, FAMÍLIA I IGUALTAT 

Editor de Text  Editor de Text odt COMUNICACIO DE CASOS A MENORS