Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

ABSENTISME ESCOLAR

NOU (25/05/2020) Davant la situació d'excepcionalitat que vivim, l'annex 3, 4 i 5 de registre de dades d'absentisme escolar de la Instrucció 24/2019 pel tractament de l’absentisme escolar es substueix pel formulari següent:
https://drive.google.com/open?id=1jZMzK8z4EFcxmSEaB70pn2LqORmxD2x1S8SGx-nKexU
Recordau que cada centre educatiu l'ha d'emplenar abans de dia 30 de juny.
PDF INSTRUCCIONS ABSENTISME ESCOLAR
PDF 1. TASQUES I CIRCUIT D'ABSENTIMES ESCOLAR
PDF 2. CASOS D'ABSENTISME ESPECÍFIC
Editor de Text  Editor de Text odt  3, 4, 5. REGISTRE DE DADES SOBRE ABSENTISME ESCOLAR
Editor de Text  Editor de Text odt  6. REGISTRE ACTUACIÓ D'ABSENTISME 
Editor de Text  Editor de Text odt  7. DERIVACIÓ POLICIA TUTOR/LOCAL
Editor de Text  Editor de Text odt  8. COMUNICACIÓ DE DESPLAÇAMENT FAMILIAR TEMPORAL 
Editor de Text  Editor de Text odt  9. NOTIFICACIÓ FAMÍLIA INICI PROTOCOL D'ABSENTISME 
PDF       10. INDICADORS DE GRAVETAT EN ABSENTISME
Editor de Text  Editor de Text odt  11. COMUNICACIÓ BAIXA VOLUNTÀRIA
PDF       12. INSTRUCCIONS COMISSIONS
PDF       13. DERIVACIONS A SERVEIS EXTERNS
PDF       14. CIRCUIT D'ABSENTISME

AJUNTAMENT DE PALMA

 PDF INSTRUCCIÓ 3/2016, PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ DEL CMSS
Editor de Text  Editor de Text odt  FULL DE DETECCIO I COMUNICACIO DE SITUACIONS DE RISC SOCIAL ALS CENTRES EDUCATIU

IMAS. MENORS, FAMÍLIA I IGUALTAT 

Editor de Text  Editor de Text odt COMUNICACIO DE CASOS A MENORS