Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

 LOGO DSV.jpg

EQUIP ESPECÍFIC D'ATENCIÓ A L'ALUMNAT AMB NEE ASSOCIADES A DISCAPACITAT SENSORIAL VISUAL (EADIVI)

PDF INSTRUCCIONS EQUIP D'ATENCIÓ A LA DISCAPACITAT SENSORIAL VISUAL (EADIVI)
ANNEXOS
Editor de Text  Editor de Text odt  ANNEX 1 i 2
Editor de Text  Editor de Text odt  ANNEX 3
Editor de Text  Editor de Text odt  ANNEX 4
Fulla de Càlcul  Fulla de Càlcul ods  ANNEX 5
Editor de Text  Editor de Text odt  ANNEX 6
Editor de Text  Editor de Text odt  SOL·LICITUD EADIVI               

                                                                   MATERIALS RELACIONATS

Pàgina Web MATERIAL CURS D'INTERVENCIÓ DE L'EQUIP ESPECÍFIC D'ATENCIÓ EDUCATIVA A PERSONES AMB DEFICIÈNCIA VISUAL