Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

EQUIP D'ALTERACIÓ DEL COMPORTAMENT

ANNEXOS INSTRUCCIONS
 Editor de Text FULL DE DEMANDA ASSESSORAMENT                      
 Editor de Text FULL DE DEMANDA INTERVENCIÓ INDIVIDUAL EAC  
 CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES                                         Fulla de Càlcul ods FULL CÀLCUL
 PDF INSTRUCCIONS FULL DEMANDA                                          

MARC NORMATIU

PDF NORMATIVA DE REFERÈNCIA EAC

IDEES PRÈVIES A APLICAR ABANS DE SOL·LICITAR L'EAC

Idees previes.pdf IDEES PRÈVIES A APLICAR ABANS DE SOL·LICITAR L'EAC
Exemple normes.pdf EXEMPLE DE NORMES
PDF NORMES D'AULA
PDF  CONSIGNES VERBALS EN SITUACIÓ DE CRISI

GUIES I ARTICLES D'INTERÈS

PDF ESTRATÈGIES D'ABORDAMENT EN PROBLEMES DE CONDUCTA I DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
Pàgina Web MATERIAL DE CURSOS DE CONDUCTA ORGANITZATS PEL SAD
TRASTORNOS GRAVES DE CONDUCTA.pdf TRASTORNOS GRAVES DE CONDUCTA
GUÍA PARA ENTENDER Y ATENDER AL ALUMNADO TDAH EN LAS AULAS.pdf GUÍA PARA ENTENDER Y ATENDER AL ALUMNADO TDAH EN LAS AULAS
TRASTORNOS DE CONDUCTA UNA GUIA DE INTERVENCION EN LA ESCUELA.pdf TRASTORNOS DE CONDUCTA UNA GUIA DE INTERVENCION EN LA ESCUELA
ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN CONFLICTO.pdf ADOLESCENTES Y FAMILIAS EN CONFLICTO
10 PAUTAS PARA AYUDAR A NIÑOS CON TDAH.pdf 10 PAUTAS PARA AYUDAR A NIÑOS CON TDAH
GUIA DE ACTUACION EN LA ESCUELA PARA ALUMNOS CON TDAH.pdf GUIA DE ACTUACION EN LA ESCUELA PARA ALUMNOS CON TDAH
PDF PROGRAMAS PARA ALUMNOS CON PROBLEMAS DE CONDUCTA
PDF PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL/AFECTIVO PARA ALUMNOS CON PROBLEMAS DE CONDUCTA. MANUAL PARA PSICÓLOGOS Y EDUCADORES
PDF NIÑOS SOBREEXPUESTOS A LAS PANTALLAS
PDF TÉCNICAS PARA ESTUDIANTES CON SÍNDROME DE LA TOURETTE
PDF LOS RIESGOS DE LAS REDES SOCIALES
PDF PAUTAS PARA EL MANEJO DE LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN EL AULA
PDF PROBLEMAS DE CONDUCTA INFANTIL: PAUTAS PARA PADRES
PDF TÉCNICA DEL VOLCÁN

LLIBRES D'INTERÈS

1,2,3 RESPIRA.jpg

1, 2, 3, ¡RESPIRA!

200 TAREAS EN TERAPIA BREVE

200.jpg

CAMINOS.jpg

ABRIR CAMINOS PARA EL CAMBIO

ALUMNADO CON DIFICULTADES DE REGULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO

ALUMNADO CON DIFICULTATDES.jpg

COM DIRHO.jpg

COM DIR-HO. ENTREVISTES EFICACES EN L'AMBIT EDUCATIU

CÓMO CRIAR HIJOS TIRANOS

TIRANOS.jpg

ADOLESCENTES.jpg

COMO HABLAR PARA QUE LOS ADOLESCENTES LE ESCUCHEN Y CÓMO ESCUCHAR PARA QUE LOS ADOLESCENTES HABLEN

CON LA MEJOR INTENCION. CUENTOS PARA COMPRENDER LO QUE SIENTENLOS NIÑOS

CON LA MEJOR INTENCION.jpg

CONOCER CAMBIO.jpg

CONOCER A TRAVES DEL CAMBIO

 

CURAR LA ESCUELA. EL PROBLEM SOLVING ESTRATÉGICO PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN

CURAR LA ESCUELA.jpg

LA MENTE EN DESARROLLO.jpg

LA MENTE EN DESARROLLO

GUIA PARA EL APOYO EDUCATIVO DE NIÑOS CON TRASTORNOS DE APEGO

GUIA PARA EL APOYO EDUCATIVO DE NIÑOS CON TRASTORNO DE APEGO.jpg

PEL·LÍCULES

Kevin.jpg

TENEMOS QUE HABLAR DE KEVIN

CONDUCTA

Conducta.jpg

Pàgina Web PEL·LÍCULES SOBRE TRASTORN LÍMIT DE LA PERSONALITAT