Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

DUA.png

"El currículum que es crea seguint el marc del DUA és dissenyat, des del principi, per atendre les necessitats de tots els estudiants, fent que els canvis posteriors, així com el cost i temps vinculats als mateixos siguin innecessaris. El marc del DUA estimula la creació de dissenys flexibles des del començament, que presenten opcions personalitzables permetent a tots els estudiants progressar des d'on ells estiguin i no des d'on nosaltres imaginam que hi han d'estar" (CAST, 2011:3).

Aportacions del DUA a l'atenció a la diversitat

Fonaments neurocientífics: les xarxes cerebrals implicades en l’aprenentatge i els principis del DUA

XARXES DUA

PAUTA DUA