Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

PDF PAUTES PER AFAVORIR EL DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNICACIÓ I DEL LLENGUATGE PER A FAMÍLIES

LA DISLEXIA I LA DISCALCÚLIA (MARÇ 2022)

PDF DISCALCULIA (JOSEP M. SERRA GRABULOSA)
PDF DISLÈXIA (JOSEP M. SERRA GRABULOSA)

DIFICULTATS EN L'APRENENTATGE DE LA LECTURA, ESCRIPTURA I LES MATEMÀTIQUES (FEBRER 2021)

PDFMULTILINGÜISME I DIFICULTATS DE LLENGUATGE (DANIEL ADROVER)
PDFARTICLE 'Impact of the Use of Media Devices within the FamilyContext on the Language of Preteens' (impacte de les pantalles digitals al llenguatge)
PDFDIFICULTATS EN L'ADQUISICIÓ I L'ÚS DE LES MATEMÀTIQUES (BEGOÑA DE LA IGLESIA)
PDFENSENYAMENT DE LA LECTURA I ESCRIPTURA 1 (LLORENÇ ANDREU)
PDFENSENYAMENT DE LA LECTURA I ESCRIPTURA 2 (LLORENÇ ANDREU)
Fulla de CàlculDiccionari nins Vocabulari LEXIM (Llorenç Andreu)

TRASTORN ESPECÍFIC DEL LLENGUATGE (NOV 2018)

 PDF VISIÓN TEÓRICA DE LOS TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO Y TIPOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE
 PDF LOS TRASTORNOS DEL LENGUAJE ASOCIADOS A UNA CONDICIÓN BIOMÉDICA: TEA, DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SORDERA
 PDF COMORBILIDAD DEL TEL CON LA DISLEXIA Y EL TDAH
 PDF TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE (TDL / TEL)

DIFICULTATS  DEL LLENGUATGE A L'ESCOLA (ABRIL 2018)

PDF PRESENTACIÓ (GERARDO AGUADO)

DIFICULTATS D'APRENENTATGE: EINES PER A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA I INCLUSIVA (MAIG 2017)

01-curs DEA-dossier LF Mallorca.pdf CURS: DIFICULTATS D'APRENENTATGE: LECTURA FÀCIL
02-curs DEA-DISFAM-curs 2017.pdf LA DISLEXIA, MUCHO MÁS QUE DIFICULTADES EN LA LECTURA Y EN LA ESCRITURA: PASOS NECESARIOS PARA ELABORAR UNA ADAPTACIÓN (DISFAM)
05-Rosa Rossello-ACI-2017.ppt.pdf ADAPTACIONS O CURRICULUMS OBERTS?
PDF PRESENTACIÓ ORTOGRAFIA SENSE ESFORÇ (DANIEL GABARRÓ)
PDF LLIBRE: BONA ORTOGRAFIA SENSE ESFORÇ AMB PNL
PDF EL TRASTORN PER DÈFICIT D’ATENCIÓ AMB O SENSE HIPERACTIVITAT (STILL)