Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

ÍNDEX

DISCAPACITAT TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA ALTES CAPACITATS
MALALTIES ABUSOS SEXUALS TRASTORN DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE
TDAH

LLISTAT ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE

GUIA ASSOCIACIONS DE SALUT I GRUPS AJUDA MÚTUA

DISCAPACITATS I MINUSVÀLUES

UNIÓ D'ASSOCIACIONS, CENTRES I FEDERACIONS D'ASSISTÈNCIA A PERSONES AMB DISCAPACITAT DE BALEARS (UNAC)
C/ Cala Blanca, 2 - 07009 Palma
Tel.: 971 47 07 07 / Fax: 971 47 10 06
E-mail: administracion@unacbaleares.com
ASSOCIACIÓ DE MARES DE DISCAPACITATS DE BALEARS (AMADIBA)
C/ Son Gibert, 11, baixos - 07008 Palma
Tel.: 971 47 68 95 / Fax: 971 47 83 52
E-mail: amadiba@amadiba.org
AMADIP - ESMENT FUNDACIÓ
C/ Bosc, 1, 3r - 07002 Palma
Tel.: 971 71 16 27 / Fax: 971 72 23 32
E-mail: amadip@amadipesment.org
ASSOCIACIÓ JUVENIL BALEAR DE DISMINUÏTS (AMITICIA)
C/ Mazagán, 15 A, Baixos - 07014 Palma
Tel.: 971 45 00 11 / Fax: 971 22 01 99
E-mail: amiticia@ono.com
FEDERACIÓ BALEAR D'ORGANITZACIONS A FAVOR DE LES PERSONES AMB RETARD MENTAL (FEAPS)
C/ Cala Blanca, 2, 1r - 07009 Palma
Tel.: 971 70 64 40 / Fax 971 70 65 15
ASSOCIACIÓ DE PARES DE NINS I ADOLESCENTS DISCAPACITATS D'EIVISSA I FORMENTERA (ASPANADIF)
C/ Av. Espanya, 7-b, 2n, 2ª – 07800 Eivissa
Tel.: 971 30 26 28 / Fax: 971 31 21 20
E-mail: aspanadif2@terra.es
COORDINADORA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT DE MENORCA
Ciudadella

C/ Av. Palma de Mallorca, 1a, baixos - 07760 Ciutadella
Tel.: 971 48 14 47 Fax 971 48 42 79
Maó
C/ De Ciutadella, 67 - 07701 Maó
Tel.: 971 35 31 30 / Fax: 971 35 44 81
E-mail: entitats.fundacio@gmail.com
COORDINADORA BALEAR DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
C/ Sor Clara Andreu, 15- 07010 Palma
Tel.: 971 49 87 77 / Fax: 971 49 87 78
E-mail: coordina@coordinadora.es
ASSOCIACIÓ DE DISMINUÏTS PSÍQUICS DE MALLORCA (ASPROM)
C/ Pascual Ribot, 6, baixos - 07011 Palma
Tel.: 971 28 90 52
E-mail: asprom@asprom.net
PATRONAT DE L'AGRUPACIÓ PRO MINUSVÀLIDS PSÍQUICS DE LA COMARCA D'INCA (JOAN XIII)
C/Menorca Pro-Minusválidos Psíquicos de Inca
Tel.: 971-881038 Fax: 971-880561
E-mail: joan23@patronatjoan23.org
ASSOCIACIÓ DE PROTECCIÓ DE PERSONES AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA DE MANACOR I COMARCA (APROSCOM)
Ciudadella

C/ Canyar, s/n - pt. 212 - 07500 Manacor
Te.: 971 55 26 25 Fax: 871 84 48 49
E-mail: admin@aproscom.org
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE BALEARES (ASNIMO)
Crtra. Palma-Alcudia Km. 7.5 07141 Marratxí
Tel.: 971 60 49 14 / Fax: 971 60 49 98
E-mail: asnimo@asnimo.com
ASSOCIACIÓ PER A LA INTEGRACIÓ DE PERSONES AMB SÍNDROME DE DOWN DE MENORCA (AIPSD)
Camí de Trepucó, s/n (Centre Polivalent Carlos Mir) - 07703 - Maó
Tel.: 971 36 36 77 Fax: 971 35 36 80
E-mail: info@downmenorca.org
FUNDACIÓ DOWN I MÉS
C/ Pelleteria, 3 (entresòl) - 07001 Palma de Mallorca
Tel.: 670369264, 629636442
E-mail: info@downimes.org
CENTRE MATER MISERICORDIAE
C/ Francesc Julià, 54 - 07008 Palma
Tel.: 971 27 49 59 / Fax: 971 24 04 73
E-mail: mater@orgmater.org
ASSOCIACIÓ DE PERSONES AMB PARÀLISI CEREBRAL DE BALEARS (ASPACE)
C/ Ctra. Vella de Bunyola, km. 8,2 07141 Marratxí
Tel.: 971 79 62 82 / Fax: 971 79 62 41
E-mail: aspacebaleares@terra.es
ASSOCIACIÓ DE PARES I AMICS DELS SORDS DE MALLORCA (ASPAS)
C/ Costa Rica, 23 baixos - 07014 Palma
Tel.: 971 45 81 50 / Fax 971 28 07 86
E-mail: administracion@aspasmallorca.com
FEDERACIÓ DE PERSONES SORDES DE BALEARS
C/ Foners, 7, 4º
Tel.: 871 96 28 39/608799199
E-mail: fsib@fsibaleares.org
ASSOCIACIÓ DE SORDS I AMICS DE SORDS DE MENORCA (ASSORME)
Ciudadella

C/ Santa Rita, 22, 1r. - 07730 Alaior, Menorca
Tel. : 971 37 15 35
E-mail: assorme@gmail.com
ASSOCIACIÓ PRO AJUDA ALS NINS DEFICIENTS PSÍQUICS DE SÓLLER
C/ Andreu Coll 31 07100 Sóller
Tel.: 971 63 39 42/ 971 63 81 34 Fax: 971 63 51 12
E-mail: administracio@asanideso.com
ASSOCIACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA DE SÓLLER (ASANIDESO)
Ciudadella

C/ Marjades, 2 - 07100 Sóller
Tel.: 971 63 39 42 34 Fax: 971 63 42 46
E-mail: asanideso@infonegocio.com
LA PURÍSIMA
Camí veinal La Vileta, 11 01008 Palma
Tel.: 971-733868 Fax: 971-456858
E.mail: administracion@la-purisima.org
ASSOCIACIÓ PROPERSONES DISCAPACITADES (PRODIS)
C/Sant Josep, 4 07460 Pollença
Tel: 971-534363 Fax: 971-532603
E-mail: gerencia@prodispollensa.com
FUNDACIÓN HANDISPORT MALLORCA
C/ Miño s/n, 07181 Calvià
Tel.: 971-132268/577 Fax: 971130702
E-mail: administracion@handisportmallorca.org

TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA

ASSOCIACIÓ ASPERGER DE BALEARS
C/ Andrea Doria, 40 bj - 07014 Palma
Tel. 644 950 761 / 871- 172 950
E-mail: info@aspergerbaleares.org
ASSOCIACIÓ ASPERGER EIVISSA I FORMENTERA (APNEEF)
C/ Codorniz 13, Edif Cerezos 1 2º Planta nº 10 - 07819 Jesús
Tel. 971 10 27 58 - 678 87 41 86
E-mail:aspergeribizayformentera@gmail.com
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE PERSONES AMB TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA DE MENORCA (TEA)
Camí de Trepucó, s/n (Centre Polivalent Carlos Mir) - 07703 – Maó
Tel.: 971 36 36 77 / Fax: 971 35 36 80
E-mail: tea.menorca@gmail.com
ASSOCIACIÓ DE PARES DE NINS AUTISTES DE BALEARS (APNAB)
C/Josep Villalonga,79, 07015 Palma
Tel.: 971 452 236 / Fax: 971 285 645
E-mail: info@apnab.org
Teaprob Associació de Professionals

ALTES CAPACITATS

ASSOCIACIÓ BALEAR DE SUPERDOTATS I ALTES CAPACITATS (ABSAC)
C/ Mestre Bretón, 26. Palma
Tel.: 616 384 375 / 669 690 927
E-mail: info@absacbaleares.com

MALALTIES

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DIABETES DE BALEARES (ADIBA)
C/ Del Ter, 27-1º Dcho.14 (Edificio PalmaZenter)07009 (Polígono Son Fuster) Palma
Tel.: 971 72 32 43 / Fax 971 71 22 80
E-mail: adiba@adiba.es
FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN (ALCER)
C/ Constancia nº 35. 28002 (Madrid)
Tel: 915 610 837
E-mail: informacion@alcer.org; presidencia@alcer.org
ASSOCIACIÓ DE PARES DE NINS AMB CÀNCER DE BALEARS (ASPANOB)
C/Venezuela nº1 07014 Palma de Mallorca
Telèfon/Fax: 971733473
Email: aspanob@telefonica.net - info@aspanob.com
ASSOCIACIÓ BALEAR INFANTS AMB MALALTIES RARES (ABAIMAR)
Calle de Sor Clara Andreu, 15 bajos - 07010 Palma
Tel.: 34 971 498 777 / 34 638 316 661
E-mail: amaibar@amaibar.com
ASSOCIACIÓ PER A LA INTERVENCIÓ I LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA I TECNOLÒGICA EN PEDAGOGIA HOSPITALÀRIA (INeDITHOS)
Universitat de les Illes Balears - 07122 Palma de Mallorca
E-mail: inedithos.voluntariat@gmail.com/
IMMENSAMENT - ASSOCIACIÓ PER A LA PREVENCIÓ, PROMOCIÓ, SUPORT I DEFENSA DE LA SALUT MENTAL DELS INFANTS I JOVES AMB TRASTORN MENTAL DE LES ILLES BALEARS, I DE LES SEVES FAMÍLIES
E-mail: info@immensament.org
ASSOCIACIÓ PELL DE PAPALLONA. DEBRA

ABUSOS SEXUALS

FUNDACIÓ RED DE AYUDA A NIÑOS ABUSADOS (RANA)
C/ Bonaire 16, 3er Piso. 07012 Palma de Mallorca
Tel: 971 72 47 95

COMUNICACIÓ I LLENGUATGE

ASOCIACIÓN TRASTORNO ESPECÍFICO DEL LENGUAJE DE BALEARES (ATELBA)
C./ Pius XII, 13 1a - 07500 Manacor
Tel.: 677 806 706
E-mail: mail@atelba.es
ASSOCIACIÓ DISLÈXIA I FAMÍLIA (DISFAM)
C/ Camí de Jesús, 68, local 9 - 07011 Palma
Tel.: 902 88 65 65 Fax: 902 88 64 70
E-mail: info@disfam.net

TDAH

Asociación STILL (Palma de Mallorca)
Adreça:C/ Ramón Berenguer III, 5, baixos - 07003 Palma
Tlfn: 971460230 / 619515187
Email: stilldireccion@gmail.com
IMPULS ARA!
Avinguda Joan Servera Camps, 51
Telèfon: 607215441
Email: bustia@impulsara.com
ASSOCIACIÓ AFECTATS TDAH(Menorca)
Centre polivalent Carlos Mir-Dunfació Discapacitats Menorca.
Camí de Trepucó, s/n-07703
Telèfon: 608597590-971357579
Email: tdahmenorca@hotmail.com