Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

ALUMNES AMB DISCAPACITAT VISUAL

Recomanacions per a famílies elaborades per l'EADIVI
Equip específic d'atenció a l'alumnat amb discapacitat visual
Recomendaciones para las familias elaboradas por la EADIVI
Equipo especifico de atención al alumnado con discapacidad visual
Com parlar als nostres fills i filles del coronavirus (EADIVI)
Cómo hablar a nuestros hijos e hijas del coronavirus (EADIVI)
Missatge per als professionals
ONCE-DG Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
Mensaje para los professionales
ONCE-DG Primera Infancia, Innovación i Comunidad Educativa