Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

RECOMANACIONS ALUMNES AMB DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LLENGUATGE I APRENENTATGE (Per situació de la COVID-19)

Recomanacions confinament
L'Equip de Comunicació, Llenguatge i Aprenentatge (ECLA) ha elaborat una sèrie de pautes i recomanacions sobre la relació comunicativa entre els membres de la família, recomanacions per als infants a l'hora de fer les tasques escolars i proposta de jocs de consciència fonològica, comprensió lectora, matemàtiques i moltes coses mes