Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

AULES HOSPITALÀRIES-ATENCIÓ EDUCATIVA DOMICILIÀRIA

Instrucció per a l'organtizació i el funcionament de l'Atenció Educativa Hospitalària i Domiciliària per al curs 2021-22
Aula Hospitalària de pediatria
Compromesos amb la salut mental (aula hospitalària salut mental)
Annex 1. Sol·licitud d'atenció educativa domiciliària
WORD | OPEN OFFICE
Annex 2. Model d'informe mèdic
WORD | OPEN OFFICE
Annex 3. Compromís familiar amb l'atenció educativa domiciliària
WORD | OPEN OFFICE
Annex 4. Pla d'actuació individual
Annex 5. Registre d'alumnes atesos                          
Clàusula de protecció de dades                                                  
CATCAST

ENLLAÇOS D'INTERÈS

Associacions de malalties

La cigüeña añil: El sueño de una niña que convive con una enfermedad rara

INFORMACIÓ D'INTERÈS

PDF Recomanacions als docents