Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

PDF Instrucció 1/2020, de 30 de març, de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per la qual s’estableix el procediment d’admissió i matriculació als centres d’educació especial per al curs 2020-2021

NOU (14/05/2020) Addenda a la instrucció 1/2020

FULL D'ANAMNESI  EDUCACIÓ ESPECIAL 20-21 Editor de Text odtOPEN OFFICE    PDFPDF

Editor de Text odt Graella de propostes per a Centres d'Educació Especial curs 2020-21

Enviar propostes a calemany@dgpice.caib.es

EOEPS: Enviaran les propostes de l’EOEP i dels CEIPS i CC del seu sector, unificat en un sol document.

CC amb orientador propi: Cada CC enviarà la seva proposta

IES: Cada IES enviarà la seva proposta

Editor de Text odt Graella de propostes per a aules UEECO, curs 2020-21

Enviar propostes a calemany@dgpice.caib.es

EOEPS: Enviaran les propostes de l’EOEP i dels CEIPS i CC del seu sector, unificat en un sol document.

CC amb orientador propi: Cada CC enviarà la seva proposta

IES: Cada IES enviarà la seva proposta