Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

Pendent de publicació

  INSTRUCCIÓ DE LA DIRECTORA GENERAL DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA PER LA QUAL S'ESTABLEIX EL PROCEDIMENT PEL PROCÉS D'ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ ALS CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL PER AL CURS 2020-2021

Editor de Text odt Graella de propostes per a Centres d'Educació Especial curs 2020-21

Enviar propostes a calemany@dgpice.caib.es

EOEPS: Enviaran les propostes de l’EOEP i dels CEIPS i CC del seu sector, unificat en un sol document.

CC amb orientador propi: Cada CC enviarà la seva proposta

IES: Cada IES enviarà la seva proposta

Editor de Text odt Graella de propostes per a aules UEECO, curs 2020-21

Enviar propostes a calemany@dgpice.caib.es

EOEPS: Enviaran les propostes de l’EOEP i dels CEIPS i CC del seu sector, unificat en un sol document.

CC amb orientador propi: Cada CC enviarà la seva proposta

IES: Cada IES enviarà la seva proposta