Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

LOGO PISE.jpg

PROGRAMES D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (PISE/ALTER)

PDF INSTRUCCIONS PROGRAMES D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (PISE/ALTER)
PDF NOU TRÀMIT DE SOL·LICITUD A PROGRAMES PISE-ALTER
ANNEXOS / DOCUMENTS
Editor de Text  Editor de Text odt  1. INFORME PSICOPEDAGÒGIC
Editor de Text  Editor de Text odt  2. AUTORITZACIONS
Editor de Text  Editor de Text odt  3. INFORME DIRECTOR
Editor de Text  Editor de Text odt  4. PROPOSTA ESCOLARITZACIÓ ALTER
Editor de Text  Editor de Text odt  5. CERTIFICAT
Editor de Text  Editor de Text odt  6A. AVALUACIÓ PISE
Editor de Text  Editor de Text odt  6B. AVALUACIÓ ALTER
Editor de Text  Editor de Text odt  7A BAIXA PISE
Editor de Text  Editor de Text odt  7.B BAIXA ALTER
Editor de Text  Editor de Text odt  8. COMUNICACIÓ DE CONTINUÏTAT
Editor de Text  Editor de Text odt  9. HORARI DE L'ALUMNE
ANNEXOS/ MODELS
Editor de Text  Editor de Text odt 1. CARTA PRESENTACIÓ EMPRESA I ASSEGURANÇA (PISE)
Editor de Text  Editor de Text odt 2. FULL SEGUIMENT ASSISTÈNCIA EMPRESA
Editor de Text  Editor de Text odt 3. INFORME TRIMESTRAL EMPRESA
 4.    Editor de Text  Editor de Text odt  INFORME TRIMESTRAL CENTRE model A
        Editor de Text  Editor de Text odt  INFORME TRIMESTRAL CENTRE model B
        Editor de Text  Editor de Text odt INFORME TRIMESTRAL CENTRE model C
Editor de Text  Editor de Text odt 5. CARTA AGRAÏMENT EMPRESA