Torna

Direcció General de Transports

 

Mercaderies

 

   Autorització de transport públic discrecional de mercaderies sense limitació de pes (MDPE)

 

                  -         Nova autorització d'empresa

                  -         Alta de copies

                  -         Visat 

                  -         Rehabilitació

                  -         Substitució

                  -         Transmissions

                  -         Renúncia

                  -         Altres tràmits

 

 

   Autorització de transport públic discrecional de mercaderies en vehicles lleugers (MDLE)

 

                  -         Nova autorització d'empresa

                  -         Alta de còpies

                  -         Visat

                  -         Rehabilitació

                  -         Substitució

                  -         Transmissions

                  -         Renúncia

                  -         Altres tràmits  

 

 

    Autoritzacions de servei privat complementari (MPCE)

 

                -         Nova autorització d'empresa

                -         Alta de còpies

                -         Visat

                -         Rehabilitació

                -         Renuncia

                -         Altres tràmits